آموزش آنلاین منطق از صفر
آرشیو صوتی برنامه معرفت

صوت صدقسمت ششم برنامه معرفت

آرشیوی بی‌نظیر از فروردین 97 تا خرداد 99

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت ششم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت روی «موضوع برنامه» بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در یوتیوب و ..) را مشاهده کنید.

دانلود صوت صدقسمت ششم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

شرح اشعار پروین اعتصامی
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و یکم شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست/ برای خاطر بیچارگان نیاسودن دانلود صوت
سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و دوم تعارض بین اختیار و خواستن ها دانلود صوت
پانصد و سوم آنچه فرض عین نسل آدم است / نعمت صدر و بدر هر دو عالم است دانلود صوت
پانصد و چهارم برهان صدیقین متعلق به اصحاب صدق است دانلود صوت
پانصد و پنجم معنی لا احب الآفلین یعنی طلب جاودانگی دانلود صوت
پانصد و ششم متناهی چگونه از نامتناهی آگاه می‌شود؟ دانلود صوت
پانصد و هفتم ارتباط آزادی با اختیار و اراده دانلود صوت
پانصد و هشتم کلمه الهی در اصطلاح دینی و عرفانی دانلود صوت
بررسی اندیشه فیض کاشانی
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و نهم معنی متقی در آیه صیام دانلود صوت
پانصد و دهم وجه حق و عبودیت دانلود صوت
پانصد و یازدهم سه مرحله گناه هبوط و رستگاری دانلود صوت
پانصد و دوازدهم چرا عید فطر را، فطر گفتند؟ دانلود صوت

بررسی کتاب فراز و فرود فکر فلسفی
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و سیزدهم حقیقت انسان در نظر بودا دانلود صوت
پانصد و چهاردهم درک حقیقت زندگی از دیدگاه سقراط دانلود صوت
بررسی اندیشه باباطاهر عریان
پانصد و پانزدهم حد معرفت و شناخت دانلود صوت
شرح اشعار مولوی (دیوان شمس)
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و شانزدهم عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش دانلود صوت
پانصد و هفدهم در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری دانلود صوت
شرح اشعار عطار نیشابوری
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و هجدهم از نیاز بندگی آن پادشاه / پیش مردی رفت از مردان راه دانلود صوت
پانصد و نوزدهم ای عجب چندان ملک در دردورنج / بر سر گنجند و میجویند گنج دانلود صوت
بررسی کتاب فراز و فرود فکر فلسفی
پانصد و بیستم علم حصولی نتیجه علم حضوری است دانلود صوت
پانصد و بیست و یکم علت فاعلی و علت غائی دانلود صوت
شرح اشعار پروین اعتصامی
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و بیست و دوم شرح شعر رنج نخست دانلود صوت
بررسی اندیشه عطار نیشابوری
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و بیست و سوم رونقی کان دین پیغمبر گرفت / از امیر المومنان حیدر گرفت دانلود صوت
بررسی کتاب فراز و فرود فکر فلسفی
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و بیست و چهارم حرکت و سیر سلوک معنوی دانلود صوت
بررسی اندیشه باباطاهر عریان
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و بیست و پنجم چرا علم دلیل معرفت است؟ دانلود صوت
پانصد و بیست و ششم رویت علم عجز مریدین است دانلود صوت
پانصد و بیست و هفتم مرگ قبل از حیات غفلت و مرگ بعد از حیات، حیرت دانلود صوت
پانصد و بیست و هشتم محبت حقیقی به نفس، مخالفت با آن است دانلود صوت
بررسی غزلیات حافظ شیرازی
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و بیست و نهم ساقی به نور باده برافروز جام ما دانلود صوت
بررسی اندیشه باباطاهر عریان
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و سی‌ام اوصاف وقت در اندیشه باباطاهر دانلود صوت
پانصد و سی و یکم صفات عارف، عالم و مرید در نظر باباطاهر دانلود صوت
پانصد و سی و دوم در بیان طبقات اهل طریق و سلوک دانلود صوت
شرح اشعار وحشی بافقی
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و سی و سوم بیا وحشی خموشی تا کی و چند / خموشی گر چه به پیش خردمند دانلود صوت
بررسی اندیشه باباطاهر عریان
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و سی و چهارم حقیقت غربت از دیدگاه باباطاهر عریان دانلود صوت
شرح اشعار وحشی بافقی
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و سی و پنجم سخن صیقل‌گر مرآت روح است / سخن مفتاح ابواب فتوح است دانلود صوت
پانصد و سی و ششم یکی میل است با هر ذره رقاص / کشان هر ذره را تا مقصد خاص دانلود صوت
پانصد و سی و هفتم به مجنون گفت روزی عیب جویی / که پیدا کن به از لیلی نکویی دانلود صوت
پانصد و سی و هشتم به حرباء گفت خفاشی که تا چند / سوی خورشید بینی دیده در بند دانلود صوت
پانصد و سی و نهم زلیخا را چو پیری ناتوان کرد / گلش را دست فرسود خزان کرد دانلود صوت
پانصد و چهلم ز هر جا حسن بیرون می‌نهد پای / رخی از عشق هست آنجا زمین سای دانلود صوت
بررسی سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و چهل و یکم درباره جایگاه قرآن کریم دانلود صوت
پانصد و چهل و دوم قرآن به «زبان قوم» آمده به چه معنی است؟ دانلود صوت
بررسی مقالات شمس تبریزی
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و چهل و سوم اگر از جسم بگذری به حادثی رسیده باشی دانلود صوت
پانصد و چهل و چهارم او بی‌نیاز است تو نیاز ببر، که بی نیاز، نیاز دوست دارد دانلود صوت
پانصد و چهل و پنجم مقاله دهم از مقالات شمس تبریزی دانلود صوت
پانصد و چهل و ششم جمال لایوصف و سبحانی آن ذات قدیم دانلود صوت
پانصد و چهل و هفتم دو نوع فراموشی در نظر شمس تبریزی دانلود صوت
پانصد و چهل و هشتم جنبش و حرکت در مقالات شمس تبریزی دانلود صوت
پانصد و چهل و نهم داستان ابراهیم ادهم در مقالات شمس دانلود صوت
پانصد و پنجاهم از عالم معنی الفی بیرون تاخت دانلود صوت
پانصد و پنجاه و یکم مفلسف فلسفی تفسیر عذاب قبر می‌کرد دانلود صوت
پانصد و پنجاه و دوم صحبت اهل دنیا، آتش است دانلود صوت
پانصد و پنجاه و سوم نفس‌شناسی در مقالات شمس تبریزی دانلود صوت
شرح اشعار مولوی (دیوان شمس)
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و پنجاه و چهارم بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست دانلود صوت
پانصد و پنجاه و پنجم نشانت که جوید که تو بی‌نشانی دانلود صوت
پانصد و پنجاه و ششم اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد دانلود صوت
پانصد و پنجاه و هفتم بیا تا قدر یک دیگر بدانیم / که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم دانلود صوت
بررسی اندیشه عطار نیشابوری
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و پنجاه و هشتم کرد حیدر را حذیفه این سؤال دانلود صوت
بررسی کتاب فراز و فرود فکر فلسفی
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و پنجاه و نهم ذات و صفت در فراز و فرود فکر فلسفی دانلود صوت
پانصد و شصتم آیا حقیقت انسان محدود به روان‌شناسی است؟ دانلود صوت
پانصد و شصت و یکم سه مرحله «من» از دیدگاه بودا دانلود صوت
پانصد و شصت و دوم شرح مساله بود و نمود دانلود صوت
پانصد و شصت و سوم بررسی نتایج انکار ذات در فلسفه جدید دانلود صوت
پانصد و شصت و چهارم فاعل حقیقی در نظر اشاعره دانلود صوت
پانصد و شصت و پنجم مساله دوگانگی اثبات و ثبوت دانلود صوت
پانصد و شصت و ششم انسان آیینه تمام نمای هستی است دانلود صوت
پانصد و شصت و هفتم رویت ورای سخن و سکوت است دانلود صوت
پانصد و شصت و هشتم معیار وزن پرسش و سنگینی سوال دانلود صوت
بررسی اندیشه فیض کاشانی
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و شصت و نهم ذات در آینه صفات ظاهر می‌شود دانلود صوت
پانصد و هفتادم مقام رویت حق در کلمات مکنونه دانلود صوت
بررسی کتاب فراز و فرود فکر فلسفی
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و هفتاد و یکم هر تعریفی برای وجود، شرح اسم است دانلود صوت
بررسی کتاب پرسش از هستی یا هستیِ پرسش
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و هفتاد و دوم تفاوت وجود و موجود؛ کمال هستی در چیست؟ دانلود صوت
پانصد و هفتاد و سوم رابطه اندیشه و هستی چگونه است؟ دانلود صوت
بررسی اندیشه عطار نیشابوری
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و هفتاد و چهارم صد جهان در یک جهان پاک از جهان دانلود صوت
بررسی کتاب پرسش از هستی یا هستیِ پرسش
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و هفتاد و پنجم هستی از زبان انسان سخن می‌گوید دانلود صوت
بررسی کتاب معمای زمان و حدوث جهان
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و هفتاد و ششم بودن «با» زمان یا بودن «در» زمان دانلود صوت
پانصد و هفتاد و هفتم پیش و پس و با هم بودن (مفاهیم زمان) دانلود صوت
پانصد و هفتاد و هشتم بررسی مسئله حدوث جهان دانلود صوت

بررسی کتاب «اختیار در ضرورت هستی»
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و هفتاد و نهم رابطه اختیار و تقدیر یا آزادی و قضا دانلود صوت
پانصد و هشتادم رابطه قضا و قدر دانلود صوت
پانصد و هشتاد و یکم آیا تعهد اخلاقی مانع اختیار است؟ دانلود صوت
پانصد و هشتاد و دوم توانایی انتخاب خویشتن خویش دانلود صوت
پانصد و هشتاد و سوم اثرگذاری اختیار در درون و بیرون انسان دانلود صوت
پانصد و هشتاد و چهارم آیا عشق با اختیار در تعارض است؟ دانلود صوت
پانصد و هشتاد و پنجم جهات قضایا و مساله اختیار دانلود صوت
پانصد و هشتاد و ششم خطا در اختیار است یا در منشاء اختیار؟ دانلود صوت
شرح اشعار مولوی (دیوان شمس)
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و هشتاد و هفتم یک لحظه ز کوی یار دوری / در مذهب عاشقان حرامست دانلود صوت
پانصد و هشتاد و هشتم آن مه که ز پیدایی در چشم نمی‌آید دانلود صوت
پانصد و هشتاد و نهم عقل از مزه بویش وز تابش آن رویش دانلود صوت
پانصد و نودم آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا دانلود صوت
پانصد و نود و یکم هر کجا بوی خدا می‌آید/ خلق بین بی سر و پا می‌آید دانلود صوت
پانصد و نود و دوم با این همه مهر و مهربانی / دل می‌دهدت که خشم رانی دانلود صوت
پانصد و نود و سوم غیر عقلت راه بین جستیم نیست دانلود صوت
پانصد و نود و چهارم آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود / آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود دانلود صوت
پانصد و نود و پنجم ای دل رفته ز جا باز میا / به فنا ساز و در این ساز میا دانلود صوت
پانصد و نود و ششم ندا رسید بهار آمدست و برپایید دانلود صوت
بررسی اندیشه عطار نیشابوری
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و نود و هفتم ویژه برنامه شهادت حضرت علی (ع) دانلود صوت
شرح اشعار مولوی (دیوان شمس)
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد و نود و هشتم کو گوش که تا سخن بگویم / دلها همه سرد و عقل خامست دانلود صوت
پانصد و نود و نهم ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها دانلود صوت
ششصدم فعلا پخش نشده است *****
4.4/5 - (16 امتیاز)

۸ دیدگاه

 1. واقعا کاش همه میدونستند اینجا شما چه گنجینه ای را در اختیار همه قرار میدین . حضرت استاد واقعا گنج دانش و خرد هستند . عمرشان پاینده و سایه شان مستدام باد . همچنین عاقبت همه ی بانیان این سایت و این برنامه؛ محمود و خوش باد

 2. سلام علیکم
  چه گنجی داریم ، چه تمدن و چه فرهنگ و اساتید ارزشمندی در این برنامه ها داریم
  تشکر از همه

 3. با سلام.
  درود بسیار بر شما گنج های عظیم.حضرت استاد عمرتان جاویدان باد.واقعا خدا را به بیکرانی وجودش شاکرم که شما استادان کشورم هستید.تمام دعاهای خیر و برکت و نیکی تقدیم وجود پر عظمتتان باد.

 4. ضمن سلام وخسته نباشید از خداوند منان طول عمر با برکت ارزووارم برای همه اساتیدی که در جهت اعتلای معرفت الله قیام نمودند اساسا وظیفه همه علما و اهل معرفت باید همین باشد اعتلای دین در مقابا هجمه فرهنگی غرب ومکاتب الحادی و تتمیم نور دین که همان جهانی کردن اسلام عزیز است در کریمه ..لیظهره علی الدیم کله…تنها شیوه عالمی کردن گفتگو ست نه روشهای تهاجمی موفق باشید پیگیر قدیمی برناپه معرفت حسین عزیزمحمدی از تهران

 5. سلام خسته نباشید دست اندرکاران برنامه معرفت
  چرا خبری از استاد دینانی نیست همش ضبط شده قبلی هاست
  یک برنامه تلویزیونی خوب داریم حیف است
  لطفا ادامه بدهید

 6. سلام و سپاس بیکران از شما با این آرشیو منظمی که ازین استاد بزرگ و این برنامه مفید تهیه کردید.
  انشالله تصویری اش رو هم میگذاری؟

 7. سلام خدمت بانی و باعث برنامه و استادان ابراهیمی و لاریجانی
  خدایتان خیر دهد
  مولا علی جان جلوه تان را برقرار بدارند
  تشکر فراوان
  قدر دان
  یاعلی مددی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا