آرشیو صوتی برنامه معرفت

صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت می‌توانید روی عنوان فصلِ قسمتِ مورد نظر (یا روی موضوع برنامه) بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در آپارات و یوتیوب و ..) را کسب کنید.

دانلود صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

فصل شانزدهم: اندیشه‌های حکیم ملاصدرا
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
صد و یکم انّیّت و انانیّت، فنا سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و دوم حصول و حضور چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و سوم نسبت میان دین و فلسفه چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و چهارم قهرمان جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و پنجم کیستی انسان از دیدگاه ملاصدرا پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و ششم رابطه نفس با بدن سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و هفتم انسان شناسی قرآن در آیه امانت چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و هشتم حرکت در عشق و حرکت جوهری پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
صد و نهم آیه «هو الأول والآخر» و دیالکتیک توحیدی چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و دهم نسبت عقل و وحی در حکمت متعالیه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و یازدهم حقیقت محمدیّه وگفتگوی حق با عقل پنجاه دقیقه لینک دانلود
فصل هفدهم: شرح غزلیات عارفانه حافظ
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
صد و دوازدهم خوشتر زعیش و صحبت و باغ و بهار چیست چهل دقیقه لینک دانلود
صد و سیزدهم وقت و زمان؛ زهد و زاهد چهل و دو دقیقه لینک دانلود
صد و چهاردهم الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و پانزدهم ادامه الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها چهل دقیقه لینک دانلود
صد و شانزدهم در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفدهم وجه و رخ معنی راز و غیب سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هجدهم روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست چهل دقیقه لینک دانلود
صد و نوزدهم عکس روی تو چو در آینه جام افتاد سی و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و بیستم آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و یکم معشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشد چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و دوم صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و سوم روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و چهارم دلا بسوز که سوز تو کارها بکند پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و پنجم ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و ششم به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و هفتم هزار نقد به بازار کائنات آرند پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و هشتم هرکه را با خط سبزت سر سودا باشد چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و نهم من چو از خاک لحد لاله صفت برخیزم چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و سی ام منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و سی و یکم سالها پیروی مذهب رندان کردم چهل دقیقه لینک دانلود
صد و سی و دوم دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند چهل و دو دقیقه لینک دانلود
صد و سی و سوم چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و سی و چهارم بعد از این روی من و آینه وصف جمال چهل دقیقه لینک دانلود
صد و سی و پنجم بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و سی و ششم دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و سی و هفتم گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند چهل دقیقه لینک دانلود
صد و سی و هشتم آسمان بار امانت نتوانست کشید سی و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و سی و نهم چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و چهلم سالها دل طلب جام جم از ما می کرد چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و یکم گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و دوم مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و سوم بی‌دلی در همه احوال خدا با او بود پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و چهارم او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و پنجم گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و ششم جان بی جمال جانان میل جهان ندارد پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و هفتم هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و هشتم گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و نهم بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاهم سحرگه در سرزمینی دید به ناگه قرینی چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و یکم ادامه سحرگه در سرزمینی دید به ناگه قرینی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
فصل هجدهم: اندیشه‌های اشراقی حکیم سهروردی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
صد و پنجاه و دوم حکمت ذوقی و حکمت بحثی چهل و دو دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و سوم فرق میان اشراقی بودن افلاطون و سهروردی سی و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و چهارم عالم هستی به مثابه کتاب سی و شش دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و پنجم ارتباط فلسفه ابن سینا و سهروردی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و ششم تفسیر رساله لغت موران سهروردی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و هفتم داستان خفاش و آفتاب پرست از لغت موران چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و هشتم تعریف خواب در رساله پرتونامه سهروردی چهل و دو دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و نهم تبیین مفاهیم نور و حضور و ظهور در فلسفه اشراق سی و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و شصتم چگونگی حصول لذت حقیقی، صداقت و راستی مقدمه ثبات سی و شش دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و یکم عقل و نور و معنی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و دوم ویژه برنامه میلاد پیامبر اسلام چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و سوم تفسیر حکایتی از رساله فی حاله الطفولیه چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و چهارم سه حادثه سرنوشت ساز تفکر انسانی پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
فصل نوزدهم: شرح اندیشه های سعدی شیرازی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
صد و شصت و پنجم بهاریه نوروزی از حضرت سعدی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و ششم غزل درخت غنچه برآورد و بلبلان مست اند سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و هفتم غزل اگر تو فارغی از حال دوستان یارا سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و هشتم ادامه غزل اگر تو فارغی از حال دوستان یارا چهل و سه دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و نهم دیباچه گلستان سعدی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و هفتادم متواضع ترین موجود عالم هستی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و یکم ارتباط انسان با طبیعت در نظر علم قدیم و جدید چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و دوم ادامه دیباچه گلستان سعدی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و سوم عاکفان جلال و واصفان جلال چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و چهارم غزل گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و پنجم ادامه غزل گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و و ششم حکایت پروانه و صدق محبت او از باب سوم بوستان سعدی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و هفتم عشق یک حقیقت دو طرفه چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و هشتم تفسیر حکایت مخاطب شمع و پروانه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و نهم اتحاد در ذات و صفات حق تعالی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هشتادم باب چهارم بوستان سعدی با موضوع تواضع چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و یکم حکایت بایزید بسطامی باب چهارم بوستان چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و دوم حکایت در معنی نظر مردان در خود به حقارت چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و سوم حکایت «شنیدم که وقتی سحرگاه عید» چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و چهارم صورت و معنی برای انسان چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و پنجم حکایت یکی پرسید از آن گم کرده فرزند چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و ششم حکایت یازدهم حکایت در اخلاق درویشان چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و هفتم همدلی قرابت عقلانی افراد با یکدیگر چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و هشتم حکایت در عالم طفولیت بوستان چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و نهم اصالت هنر در توازن میان فرم و محتوا پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و نودم حکایت توانگری نه به مال است پیش اهل کمال چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و نود و یکم شرایط شنونده و گوینده در گفتگو پنجاه و دو دقیقه لینک دانلود
صد و نود و دوم منشأ ترس در انسان، رعایت ادب نفس چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و نود و سوم بیا تر برآریم دستی ز دل چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و نود و چهارم آیا گناه ذاتی اسا یا عرضی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و نود و پنجم ویژه برنامه شب قدر چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و نود و ششم غزل برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و نود و هفتم خلوت گزینی راه رسیدن به توحید نیست پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
صد و نود و هشتم غزل بخشایش الهی گم شده ای را در مناهی چراغ توفیق چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و نود و نهم حرکت جوهری در اندیشه پنجاه دقیقه لینک دانلود
دویستم تمثل معانی از عالم بیکرانگی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
دانلود یکجای صوت برنامه معرفت
تلگرام برنامه معرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
Secured By miniOrange