آرشیو صوتی برنامه معرفت

صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت می‌توانید روی عنوان فصلِ قسمتِ مورد نظر (یا روی موضوع برنامه) بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در آپارات و یوتیوب و ..) را کسب کنید.

دانلود صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

فصل شانزدهم: اندیشه‌های حکیم ملاصدرا
قسمت موضوع برنامه فایل صوتی
صد و یکم انّیّت و انانیّت، فنا لینک دانلود
صد و دوم حصول و حضور لینک دانلود
صد و سوم نسبت میان دین و فلسفه لینک دانلود
صد و چهارم قهرمان جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء لینک دانلود
صد و پنجم کیستی انسان از دیدگاه ملاصدرا لینک دانلود
صد و ششم رابطه نفس با بدن لینک دانلود
صد و هفتم انسان شناسی قرآن در آیه امانت لینک دانلود
صد و هشتم حرکت در عشق و حرکت جوهری لینک دانلود
صد و نهم آیه «هو الأول والآخر» و دیالکتیک توحیدی لینک دانلود
صد و دهم نسبت عقل و وحی در حکمت متعالیه لینک دانلود
صد و یازدهم حقیقت محمدیّه وگفتگوی حق با عقل لینک دانلود
فصل هفدهم: شرح غزلیات عارفانه حافظ
قسمت موضوع برنامه فایل صوتی
صد و دوازدهم خوشتر زعیش و صحبت و باغ و بهار چیست لینک دانلود
صد و سیزدهم وقت و زمان؛ زهد و زاهد لینک دانلود
صد و چهاردهم الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها لینک دانلود
صد و پانزدهم ادامه الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها لینک دانلود
صد و شانزدهم در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد لینک دانلود
صد و هفدهم وجه و رخ معنی راز و غیب لینک دانلود
صد و هجدهم روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست لینک دانلود
صد و نوزدهم عکس روی تو چو در آینه جام افتاد لینک دانلود
صد و بیستم آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند لینک دانلود
صد و بیست و یکم معشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشد لینک دانلود
صد و بیست و دوم صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن لینک دانلود
صد و بیست و سوم روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند لینک دانلود
صد و بیست و چهارم دلا بسوز که سوز تو کارها بکند لینک دانلود
صد و بیست و پنجم ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند لینک دانلود
صد و بیست و ششم به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد لینک دانلود
صد و بیست و هفتم هزار نقد به بازار کائنات آرند لینک دانلود
صد و بیست و هشتم هرکه را با خط سبزت سر سودا باشد لینک دانلود
صد و بیست و نهم من چو از خاک لحد لاله صفت برخیزم لینک دانلود
صد و سی ام منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن لینک دانلود
صد و سی و یکم سالها پیروی مذهب رندان کردم لینک دانلود
صد و سی و دوم دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند لینک دانلود
صد و سی و سوم چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی لینک دانلود
صد و سی و چهارم بعد از این روی من و آینه وصف جمال لینک دانلود
صد و سی و پنجم بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد لینک دانلود
صد و سی و ششم دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند لینک دانلود
صد و سی و هفتم گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند لینک دانلود
صد و سی و هشتم آسمان بار امانت نتوانست کشید لینک دانلود
صد و سی و نهم چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند لینک دانلود
صد و چهلم سالها دل طلب جام جم از ما می کرد لینک دانلود
صد و چهل و یکم گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود لینک دانلود
صد و چهل و دوم مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش لینک دانلود
صد و چهل و سوم بی‌دلی در همه احوال خدا با او بود لینک دانلود
صد و چهل و چهارم او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد لینک دانلود
صد و چهل و پنجم گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند لینک دانلود
صد و چهل و ششم جان بی جمال جانان میل جهان ندارد لینک دانلود
صد و چهل و هفتم هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است لینک دانلود
صد و چهل و هشتم گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس لینک دانلود
صد و چهل و نهم بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین لینک دانلود
صد و پنجاهم سحرگه در سرزمینی دید به ناگه قرینی لینک دانلود
صد و پنجاه و یکم ادامه سحرگه در سرزمینی دید به ناگه قرینی لینک دانلود
فصل هجدهم: اندیشه‌های اشراقی حکیم سهروردی
قسمت موضوع برنامه فایل صوتی
صد و پنجاه و دوم حکمت ذوقی و حکمت بحثی لینک دانلود
صد و پنجاه و سوم فرق میان اشراقی بودن افلاطون و سهروردی لینک دانلود
صد و پنجاه و چهارم عالم هستی به مثابه کتاب لینک دانلود
صد و پنجاه و پنجم ارتباط فلسفه ابن سینا و سهروردی لینک دانلود
صد و پنجاه و ششم تفسیر رساله لغت موران سهروردی لینک دانلود
صد و پنجاه و هفتم داستان خفاش و آفتاب پرست از لغت موران لینک دانلود
صد و پنجاه و هشتم تعریف خواب در رساله پرتونامه سهروردی لینک دانلود
صد و پنجاه و نهم تبیین مفاهیم نور و حضور و ظهور در فلسفه اشراق لینک دانلود
صد و شصتم چگونگی حصول لذت حقیقی، صداقت و راستی مقدمه ثبات لینک دانلود
صد و شصت و یکم عقل و نور و معنی لینک دانلود
صد و شصت و دوم ویژه برنامه میلاد پیامبر اسلام لینک دانلود
صد و شصت و سوم تفسیر حکایتی از رساله فی حاله الطفولیه لینک دانلود
صد و شصت و چهارم سه حادثه سرنوشت ساز تفکر انسانی لینک دانلود
فصل نوزدهم: شرح اندیشه های سعدی شیرازی
قسمت موضوع برنامه فایل صوتی
صد و شصت و پنجم بهاریه نوروزی از حضرت سعدی لینک دانلود
صد و شصت و ششم غزل درخت غنچه برآورد و بلبلان مست اند لینک دانلود
صد و شصت و هفتم غزل اگر تو فارغی از حال دوستان یارا لینک دانلود
صد و شصت و هشتم ادامه غزل اگر تو فارغی از حال دوستان یارا لینک دانلود
صد و شصت و نهم دیباچه گلستان سعدی لینک دانلود
صد و هفتادم متواضع ترین موجود عالم هستی لینک دانلود
صد و هفتاد و یکم ارتباط انسان با طبیعت در نظر علم قدیم و جدید لینک دانلود
صد و هفتاد و دوم ادامه دیباچه گلستان سعدی لینک دانلود
صد و هفتاد و سوم عاکفان جلال و واصفان جلال لینک دانلود
صد و هفتاد و چهارم غزل گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری لینک دانلود
صد و هفتاد و پنجم ادامه غزل گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری لینک دانلود
صد و هفتاد و و ششم حکایت پروانه و صدق محبت او از باب سوم بوستان سعدی لینک دانلود
صد و هفتاد و هفتم عشق یک حقیقت دو طرفه لینک دانلود
صد و هفتاد و هشتم تفسیر حکایت مخاطب شمع و پروانه لینک دانلود
صد و هفتاد و نهم اتحاد در ذات و صفات حق تعالی لینک دانلود
صد و هشتادم باب چهارم بوستان سعدی با موضوع تواضع لینک دانلود
صد و هشتاد و یکم حکایت بایزید بسطامی باب چهارم بوستان لینک دانلود
صد و هشتاد و دوم حکایت در معنی نظر مردان در خود به حقارت لینک دانلود
صد و هشتاد و سوم حکایت «شنیدم که وقتی سحرگاه عید» لینک دانلود
صد و هشتاد و چهارم صورت و معنی برای انسان لینک دانلود
صد و هشتاد و پنجم حکایت یکی پرسید از آن گم کرده فرزند لینک دانلود
صد و هشتاد و ششم حکایت یازدهم حکایت در اخلاق درویشان لینک دانلود
صد و هشتاد و هفتم همدلی قرابت عقلانی افراد با یکدیگر لینک دانلود
صد و هشتاد و هشتم حکایت در عالم طفولیت بوستان لینک دانلود
صد و هشتاد و نهم اصالت هنر در توازن میان فرم و محتوا لینک دانلود
صد و نودم حکایت توانگری نه به مال است پیش اهل کمال لینک دانلود
صد و نود و یکم شرایط شنونده و گوینده در گفتگو لینک دانلود
صد و نود و دوم منشأ ترس در انسان، رعایت ادب نفس لینک دانلود
صد و نود و سوم بیا تر برآریم دستی ز دل لینک دانلود
صد و نود و چهارم آیا گناه ذاتی اسا یا عرضی لینک دانلود
صد و نود و پنجم ویژه برنامه شب قدر لینک دانلود
صد و نود و ششم غزل برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را لینک دانلود
صد و نود و هفتم خلوت گزینی راه رسیدن به توحید نیست لینک دانلود
صد و نود و هشتم غزل بخشایش الهی گم شده ای را در مناهی چراغ توفیق لینک دانلود
صد و نود و نهم حرکت جوهری در اندیشه لینک دانلود
دویستم تمثل معانی از عالم بیکرانگی لینک دانلود
دریافت پستی DVD برنامه معرفت
تلگرام برنامه معرفت

یک دیدگاه

  1. با عرض سلام ضمن آرزوی صحت و عزت برای همه دست اندرکاران محترم این مجموعه گرانقدر ، نکته ایست قابل توجه که البته نمی دانم شما مرجع رسیدگی به عرض بنده هستید یا خیر؟ به هرحال لازم است که این مطلب را به استحضار برسانم. متاسفانه درنام گذاری های مربوط به “صد صوت قسمت اول برنامه معرفت” اشتباه فاحشی صورت گرفته است. برای مثال : عنوان برنامه شماره ۹۳ ” رقص و سماع …” است که مطلب مربوط به آن، محتوای شماره ۹۲ را شامل می شود و محتوای شماره ۹۳ مربوط به شماره ۹۴ با عنوان “بحث واقعه و واقعیت” است و … مجدداً از دخالت درکارتان پوزش می طلبم. درپناه حق – نسرین عماد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن