اینجا ... فیلسوف‌یار است جایی که منطق و فلسفه را شروع می‌کنی!

آموزش‌های پایه

1000 ساعت آموزش
در حوزه های مختلف منطق
و فلسفه

آمار و ارقام
فیلسوف یار
‍‍‍

 • 480
  شرکت‌کننده
 • 250
  مقاله آموزشی
 • 8500
  نفر اعضای سایت
 • 1000
  ساعت صوت و ویدئو
Secured By miniOrange