اینجا ... فیلسوف‌یار است جایی که منطق و فلسفه را شروع می‌کنی!

شروع کن

1000 ساعت آموزش
در حوزه های مختلف منطق
و فلسفه

درحال برگزاری
76%
تخفیف

کلاس آنلاین آموزش منطق از صفر

به صورت ویدئوکال در چهارده جلسه
سطح مقدماتی - پیشرفته
دوره دوره آنلاین
999,000 تومان