برنامه معرفت نوروز ۱۴۰۰

برنامه معرفت پخش شده در نوروز ۱۴۰۰ به صورت روزانه و در ساعت ۱۶ پخش می‌شود.

جهت دریافت ویدئوی کامل / صوت برنامه معرفت پخش شده در نوروز ۱۴۰۰ از لیست زیر می‌توانید اقدام کنید.

بررسی ابیاتی بهارانه از غزلیات حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی – خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست / ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

دریافت صوت     دریافت ویدئو         صفحه توضیحات این قسمت

بررسی ابیاتی بهارانه از عبدالرحمان جامی – نوبهار است که مهمانِ چمن گل باشد /  همه جا غلغله از نغمه بلبل باشد

دریافت صوت     دریافت ویدئو         صفحه توضیحات این قسمت

بررسی ابیاتی بهارانه از فیض کاشانی – بهار آمد بیا بلبل نوا کن / بساط شور و شادی را بپا کن

دریافت صوت     دریافت ویدئو         صفحه توضیحات این قسمت

بررسی ابیاتی بهارانه از عبدالرحمان جامی – عید است خروشی ز دل تنگ برآریم / فریاد زمرغان شباهنگ برآریم

دریافت صوت     دریافت ویدئو         صفحه توضیحات این قسمت

بررسی ابیاتی بهارانه از دیوان حافظ – عید است بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت / و اندر آن برگ و نوا خوش ناله‌های زار داشت

دریافت صوت     دریافت ویدئو         صفحه توضیحات این قسمت

بررسی ابیاتی بهارانه از سعدی – وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها / بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها

دریافت صوت     دریافت ویدئو         صفحه توضیحات این قسمت

بررسی ابیاتی از عبدالرحمان جامی – قومی به هوای حج در قطع بیابان‌ها / جمعی ز نشاط می در طوف گلستان‌ها

دریافت صوت     دریافت ویدئو         صفحه توضیحات این قسمت

بررسی ابیاتی از عبدالرحمان جامی – بودم آن روز من از طایفه دُردکشان / که نه از تاک نشان بود و نه از تاک ‏نشان

دریافت صوت     دریافت ویدئو         صفحه توضیحات این قسمت

بررسی ابیاتی از عبدالرحمان جامی – چند داری نگاه جامه ز گل / فرصت از دست می رود غافل

دریافت صوت     دریافت ویدئو         صفحه توضیحات این قسمت

بررسی ابیاتی از عبدالرحمان جامی – ای در این کاخ امانی به غم و شادی بند / بنده نفس خودی دعوی آزادی چند

دریافت صوت     دریافت ویدئو         صفحه توضیحات این قسمت

بررسی ابیاتی از عبدالرحمان جامی – زبان در دهان ترجمان دل است / سخن بر زبان، از زبانِ دل است

دریافت صوت     دریافت ویدئو         صفحه توضیحات این قسمت

بررسی ابیاتی از عبدالرحمان جامی – ساده مردی ز عقل دور ترک / داشت در ده یکی ضعیف خَرَک

دریافت صوت     دریافت ویدئو         صفحه توضیحات این قسمت

ثبت نام کلاس منطق
دکمه بازگشت به بالا