آموزش آنلاین منطق از صفر
آرشیو ویدئویی برنامه معرفت

ویدئوی صد قسمت دوم برنامه معرفت

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت ویدئوی صد قسمت دوم برنامه معرفت می‌توانید روی عنوان فصلِ قسمتِ مورد نظر بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در آپارات و یوتیوب و ..) را کسب کنید.

دانلود ویدئوی صد قسمت دوم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

اندیشه‌های حکیم ملاصدرا
قسمت موضوع برنامه ویدئو
صد و یکم معرفت شهوی در نظر ملاصدرا لینک دانلود
صد و دوم معنای آزادی در نظر ملاصدرا لینک دانلود
صد و سوم کیستی انسان از دیدگاه ملاصدرا لینک دانلود
صد و چهارم رابطه نفس با بدن لینک دانلود
صد و پنجم حرکت از دیدگاه ملاصدرا لینک دانلود
صد و ششم انسان شناسی قرآن در آیه امانت لینک دانلود
صد و هفتم حرکت در عشق و حرکت جوهری لینک دانلود
صد و هشتم آیه «هو الأول والآخر» و دیالکتیک توحیدی لینک دانلود
صد و نهم نسبت عقل و وحی در حکمت متعالیه لینک دانلود
صد و دهم حقیقت محمدیّه وگفتگوی حق با عقل لینک دانلود
شرح غزلیات عارفانه حافظ
قسمت موضوع برنامه ویدئو
صد و یازدهم خوشتر زعیش و صحبت و باغ و بهار چیست لینک دانلود
صد و دوازدهم هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار لینک دانلود
صد و سیزدهم الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها لینک دانلود
صد و چهاردهم شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل لینک دانلود
صد و پانزدهم در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد لینک دانلود
صد و شانزدهم جلوه‌ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت لینک دانلود
صد و هفدهم روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست لینک دانلود
صد و هجدهم عکس روی تو چو در آینه جام افتاد لینک دانلود
صد و نوزدهم آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند لینک دانلود
صد و بیستم معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد لینک دانلود
صد و بیست و یکم صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن لینک دانلود
صد و بیست و دوم روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کنند لینک دانلود
صد و بیست و سوم دلا بسوز که سوز تو کارها بکند لینک دانلود
صد و بیست و چهارم ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند لینک دانلود
صد و بیست و پنجم به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد لینک دانلود
صد و بیست و ششم هزار نقد به بازار کائنات آرند لینک دانلود
صد و بیست و هفتم هرکه را با خط سبزت سر سودا باشد لینک دانلود
صد و بیست و هشتم من چو از خاک لحد لاله صفت برخیزم لینک دانلود
صد و بیست و نهم منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن لینک دانلود
صد و سی‌ام سالها پیروی مذهب رندان کردم لینک دانلود
صد و سی و یکم دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند لینک دانلود
صد و سی و دوم چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی لینک دانلود
صد و سی و سوم بعد از این روی من و آینه وصف جمال لینک دانلود
صد و سی و چهارم بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد لینک دانلود
صد و سی و پنجم دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند لینک دانلود
صد و سی و ششم ادامه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند لینک دانلود
صد و سی و هفتم آسمان بار امانت نتوانست کشید لینک دانلود
صد و سی و هشتم چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند لینک دانلود
صد و سی و نهم سالها دل طلب جام جم از ما می کرد لینک دانلود
صد و چهلم گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود لینک دانلود
صد و چهل و یکم مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش لینک دانلود
صد و چهل و دوم بی دلی در همه احوال خدا با او بود لینک دانلود
صد و چهل و سوم او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد لینک دانلود
صد و چهل و چهارم گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند لینک دانلود
صد و چهل و پنجم جان بی جمال جانان میل جهان ندارد لینک دانلود
صد و چهل و ششم هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است لینک دانلود
صد و چهل و هفتم گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس لینک دانلود
صد و چهل و هشتم بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین لینک دانلود
صد و چهل و نهم سحرگه در سرزمینی دید به ناگه قرینی لینک دانلود
صد و پنجاهم ادامه سحرگه در سرزمینی دید به ناگه قرینی لینک دانلود
اندیشه‌های اشراقی حکیم سهروردی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
صد و پنجاه و یکم تفاوت حکمت سهروردی با حکمت یونانی لینک دانلود
صد و پنجاه و دوم فرق میان اشراقی بودن افلاطون و سهروردی لینک دانلود
صد و پنجاه و سوم عالم هستی به مثابه کتاب لینک دانلود
صد و پنجاه و چهارم معنی «قیّم کتاب» لینک دانلود
صد و پنجاه و پنجم تفسیر رساله لغت موران سهروردی لینک دانلود
صد و پنجاه و ششم داستان خفاش و آفتاب پرست از لغت موران لینک دانلود
صد و پنجاه و هفتم تعریف خواب در رساله پرتونامه سهروردی لینک دانلود
صد و پنجاه و هشتم تبیین مفاهیم نور و حضور و ظهور در فلسفه اشراق لینک دانلود
صد و پنجاه و نهم چگونگی حصول لذت حقیقی، صداقت و راستی مقدمه ثبات لینک دانلود
صد و شصتم عقل و نور و معنی لینک دانلود
صد و شصت و یکم ویژه برنامه میلاد پیامبر اسلام لینک دانلود
صد و شصت و دوم تفسیر حکایتی از رساله فی حاله الطفولیه لینک دانلود
صد و شصت و سوم سه حادثه سرنوشت ساز تفکر انسانی لینک دانلود
شرح اشعار سعدی شیرازی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
صد و شصت و چهارم درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند /  جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند لینک دانلود
صد و شصت و پنجم بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط / ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند لینک دانلود
صد و شصت و ششم سعدی بزرگترین معلم اخلاق است لینک دانلود
صد و شصت و هفتم اگر تو فارغی از حال دوستان یارا / فراغت از تو میسر نمی‌شود ما را لینک دانلود
صد و شصت و هشتم کسی گفت پروانه را کای حقیر / برو دوستی در خور خویش گیر لینک دانلود
صد و شصت و نهم نه دل دامن دلستان می کشد / که مهرش گریبان جان می کشد لینک دانلود
صد و هفتادم شبی یاد دارم که چشمم نخفت / شنیدم که پروانه با شمع گفت لینک دانلود
صد و هفتاد و یکم که ای مدعی عشق کار تو نیست / که نه صبر داری نه یارای ایست لینک دانلود
صد و هفتاد و دوم منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست لینک دانلود
صد و هفتاد و سوم بنده همان به که ز تقصیر خویش/ عذر به درگاه خدای آورد لینک دانلود
صد و هفتاد و چهارم باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش.. لینک دانلود
صد و هفتاد و پنجم فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدی بگسترد لینک دانلود
صد و هفتاد و ششم هر گاه که یکی از بندگان گنه کار پریشان روزگار لینک دانلود
صد و هفتاد و هفتم ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست / بر عارفان جز خدا هیچ نیست لینک دانلود
صد و هفتاد و هشتم توان گفتن این با حقایق شناس / ولی خرده گیرند اهل قیاس لینک دانلود
صد و هفتاد و نهم ز خاک آفریدت خداوند پاک / پس ای بنده افتادگی کن چو خاک لینک دانلود
صد و هشتادم بزرگان نکردند در خود نگاه / خدا بینی از خویشتن بین مخواه لینک دانلود
صد و هشتاد و یکم جوانی خردمند پاکیزه بوم / ز دریا بر آمد به دربند روم لینک دانلود
صد و هشتاد و دوم شنیدم که وقتی سحرگاه عید/ ز گرمابه آمد برون بایزید لینک دانلود
صد و هشتاد و سوم یکی از صلحای لبنان که مقامات او در دیار عرب مذکور بود لینک دانلود
صد و هشتاد و چهارم یکی پرسید از آن گم کرده فرزند / که ای روشن گهر پیر خردمند لینک دانلود
صد و هشتاد و پنجم در جامع بعلبک وقتی کلمه‌ای همی‌گفتم لینک دانلود
صد و هشتاد و ششم دوست نزدیکتر از من به من است/ وینت مشکل که من از وی دورم لینک دانلود
صد و هشتاد و هفتم ز عهد پدر یادم آید همی/ که باران رحمت بر او هر دمی لینک دانلود
صد و هشتاد و هشتم توانگری نه به مال است پیش اهل کمال لینک دانلود
صد و هشتاد و نهم من آنچه شرط بلغ است با تو می‌گویم لینک دانلود
صد و نودم محل قابل و آنگه نصیحت قائل. چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال لینک دانلود
صد و نود و یکم برفت عمر و نرفتیم راه عقل و ادب لینک دانلود
صد و نود و دوم بیا تر برآریم دستی ز دل که نتوان برآورد فردا ز گل لینک دانلود
صد و نود و سوم خداوندگارا نظر کن به جود. که جرم آمد از بندگان در وجود لینک دانلود
صد و نود و چهارم به پاکان کز آلایشم دور دار (بوستان) لینک دانلود
صد و نود و پنجم دعا و مناجات از دیدگاه سعدی لینک دانلود
صد و نود و ششم غزل برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را لینک دانلود
صد و نود و هفتم زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می‌کشد لینک دانلود
صد و نود و هشتم بخشایش الهی گم شده ای را در مناهی چراغ توفیق لینک دانلود
صد و نود و نهم حکایتی در باب عیب‌جویی خلق و آثار زبان لینک دانلود
دویستم طاقت جور زبان‌ها نیاورد و شکایت پیش پیر طریقت برد لینک دانلود
4.6/5 - (21 امتیاز)

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا