تفسیر قرآن در برنامه معرفت

بررسی و تفسیر قرآن در برنامه معرفت در اکثر قسمت‌های پخش شده، جزء جدانشدنی از برنامه و از موضوعات فرعی پرداخته شده است اما بعضی قسمت‌ها با موضوع اصلی تفسیر قرآن پخش شده است. آنچه در این دسته بندی مشاهده می کنید، قسمت‌هایی است که از ابتدا به موضوعات قرآنی پرداخته شده است.

دکمه بازگشت به بالا