۱۷ فروردین ۱۳۹۸

زکریای رازی

نظرات

  1. آریامهر ۴ فروردین ۱۳۹۹

    زکریای رازی حقیقت تلخی بوده برای مذهبیون.

    پاسخ
  2. سهیلا ۲۰ تیر ۱۴۰۰

    چه جوری میشه به کتاب و مقالات رازی دسترسی پیدا کرد؟

    پاسخ