۹ تیر ۱۳۹۷

فیثاغورس

نظرات

 1. panah4798@gmail.com ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

  فیثاغورس گفت: «همه چیز عدد است»
  ***
  [یزدانپناه عسکری]
  واحد مطلق و قدرتی که در همه چیز نفوذ و افاضه (Emanations) می کند، احاطه کامل دارد و دسته می کند. (وحدت در کثرت عدد و دسته کردن)
  ۸:۱۱۹ + کتاب آموزه ی سرّ، هلنا بلاواتسکی + ۵۲۵:۲۷۲

  پاسخ