کلاس فلسفه دکتر دینانی

کلاس فلسفه دکتر دینانی بسیار چالشی و دارای نکات ریز و درشت فراوان منطقی، فلسفی و عرفانی است. این کلاسها در دانشگاههای شهر تهران برگزار شده است.

دکمه بازگشت به بالا