انواع مغالطه

شما در این صفحه با انواع مغالطه ها به طور مفصل و با توضیحات کامل و مثال های زیاد، آشنا خواهید شد. تک تک مغالطات پرکابرد و مهم در فیلسوف یار بررسی شده است.