23 ژوئن 2018

چگونگی ادراک ذات

نظرات

  1. shahrokh.momeni2017 8 جولای 2018

    معنای تعین چیست

    پاسخ