۲ تیر ۱۳۹۷

چگونگی ادراک ذات

نظرات

  1. shahrokh.momeni2017 ۱۷ تیر ۱۳۹۷

    معنای تعین چیست

    پاسخ