۳ بهمن ۱۳۹۱

یکی شدنِ دو، محال است

نظرات

  1. یکی از همه ۳ بهمن ۱۳۹۱

    سلام و وقت بخیر، نمیدونم چرا ذهنم با درک و پذیرش این قاعده مشکل داره، تعین و تشخص همیشه تغیر رو به همراه داره، تغیر یعنی دو، حالا سوال اگر تمام عالم از خداست آیا تعین و تشخصی به غیر از خدا دارد یا نه؟ اگر دارد مباحث مربوط به واجب الوجود و یگانگی خدا زیر سؤال میره، اگر ندارد از اول دویی در کار نبوده که ما بخواهیم بحث پیرامون اتحاد انجام بدیم، طرح این موضوع از مقدمه مشکل داره، و اتفاقا من از این مطلب اثبات اتحاد خالق و مخلوق رو نتیجه میگیرم، انا الحق رو میفهمم، اتحاد وقتی که جدایی در کار نباشه معنی نداره.

    ضمن تشکر تاکید میکنم سواد آکادمیک فلسفه ندارم، نتیجتاً و طبیعتا اشتباهات بنده رو ببخشید

    پاسخ