۴ خرداد ۱۳۹۲

تحصیلِ حاصل محال است

نظرات

  1. مهدی ۱۷ مهر ۱۳۹۸

    اون شخصی ک فرمود ‘اگر حوزه مونده بود الان مرجع بود’
    این حرف شماروهم ما اینجوری اِنْ قُلْتْ میزنیم

    حرف پوچ عمل نمیاورد…

    پاسخ