24 فوریه 2014

هر قوه‌ای امکان وصول به مرتبه اعلی را دارد

نظرات