۵ اسفند ۱۳۹۲

هر قوه‌ای امکان وصول به مرتبه اعلی را دارد

نظرات