پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#21393
مهدی حاجیان
میهمان

فلسفه دیدتو نسبت به انچه که در مغز تو برای دنیای دیگر است عوض میکنه.به نظر من ورود فلسفه زاتی است یعنی اگه تو وجود تو باشه باید دنبالش باشی.فلسفه کل فلسفه اینه که تو بفهمی از کجا اومدی و بکجا میری.چون این دنیا رویا یا خوابی بیش نیست اینم ثابت میشه که چون ما زمان داریم زمان به ما ثابت میکنه این دنیا خوابه.