پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#19872
پریسا
میهمان

دنیا پُر از تباهی است، نه بخاطر آدمهای بد، بخاطر بی‌تفاوتی آدم‌های خوب