پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#19871
Ali
میهمان

قربانی شدن نواندیشان توسط جاهلان و تماشای مدعیان اندیشه ورز…