پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#19215
عماد
میهمان

علت اینکه شمع و چراغ رو قرار دادند چیه؟
درسته که روشنفکری منظوره ولی چرا اومده شمع قرار داده؟
چون تمام اینها نمادهای نور هستند و تنها کسی که اثری از نور نداره اون فردیه که داری این چراغ رو می بره
به نظرتون علت این قضیه چی هست؟