پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#18801
رامین
میهمان

به نظر من فلسفه علمی نیست که بشه بهش رجوع کرد. از فردی به فرد دیگه متفاوته.
علمی مثل فیزیک قبل از انسان خردمند هم بوده.ولی فلسفه و منطق ساختهٔ خود انسانه. پس چطور میشه بهش به عنوان علم نگاه کرد؟
فلسفه محرکی قوی از روی کنجکاوی و طرح شدن سوال در انسانه که باعث شده بر فرض علم شیمی برای انسان مهم بشه.عناصر صبر نکردن تا انسان بهشون بها بده.
اینکه تو فلسفه دنبال جواب باشیم کار احمقانه‌ایه. حالا هر چقدرم که فلسفه تو تاریخ اثر گذاشته باشه باز باید به صحتش شک کرد. بزرگ بودن یه فیلسوف رو کی تعیین میکنه وقتی هر کس فلسفهٔ خودشو داره؟ من حرفم با کسایی نیست که بردهٔ افکار بقیه شدن. فلسفه علمی مثل فیزیک و شیمی نیست که با مطالعه‌اش تو یه محور قرار بگیریم.
فلسفه عامل پیدا شدن محورهای جدیده.
ما روی یه خرگوشیم که شعبده‌باز باهاش نمایش اجرا میکنه. فیلسوف اونیه که از موهای خرگوش بالا بره و سعی کنه بفهمه شعبده‌باز چیکار میکنه. فلسفه راهی برای فرار از روزمرگیه.