پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#18797
نسرین کوهی
میهمان

خوندن فلسفه برای من، شروع یک هیجان فوق العاده بالایی بوده.
تونستم با بچه های گروه فیلسوف یار خیلی چیزا یاد بگیرم

خوندن فلسفه بیشتر از اون چیزی که فکرش را می کردم لذت بخشه