پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#18410
محمد
میهمان

فلسفه درد است نه درمان … درد است که ما را به حرک وا می دارد تا پی درمان برویم