پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#18051
عرفان معادی
میهمان

فلسفه و جهان بینی ما اگر منفی و بدبینانه باشد می تواند باعث به وجود آمدن اختلالات روانشناسی مثل اضطراب، افسردگی و خشم در روان ما شود و اگر هم آن را در جهت مثبت تغیر دهیم می تواند این اختلالات را کاملا از ما دور کنیم.