پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#17057
سامیار
میهمان

بسیار زیبا بیان شد
فلسفه برای تغییر نگاه عادت زده ی ماست.
فلسفه در حیطه ی تعاریف و تکمیل تعاریف به شناخت بهتر پارادایم ها به انسان کمک میکند .
اما فراموش نشود که هیچ کدام از نتایج یا شیوه های استدلال فلسفه یقینی و عام کاربرد نیستند .نظرات فیلسوف های بزرگ در نهایت همچنان بصورت نظر و دید باقی میمانند .
پس برای افرادی مانند من علم ریاضی محض بسیار مناسب تر است . بقول برتراند راسل ریاضیات آخرین پناهگاه سایر علوم است .
ریاضیات بمانند درخت پرباریست که تنها از ۴ شاخک ( اصول موضوعه ) پایه گذاری شده است و با درست و راسخ ترین شیوه ی استدلال به پیش میرود تا در نتایجش شک و شبهه ای باقی نماند . پس برای درست اندیشیدن مناسب ترین است.
و راسل میگوید ریاضیات چیزی نیست مگر توالی بدیهیات . حتی پیچیده ترین قضایا هم از این قاعده مستثنا نیستند.