پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#16763
محمد ب
میهمان

سلام علیکم از نظر بنده فلسفه به ما میگوید که زندگی چیست وقتی فهمیدیم زندگی چیست حال باید هدف زندگی را درک کنیم وسپس با اندیشیدن به کمال برسیم واین راه ها بدون فلسفه ممکن نیست