پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#16743
محمد حیدری
میهمان

فلسفه به درد نمیخورد ،
فلسفه خود درد را میخورد….