پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#16737
جوان
میهمان

بنظرم فلسفه انسان رو انسانتر میکنه و یاد میده که باید درمورد همه چیز بیشتر فکر کنیم تا بتونیم همه چیز رو بهتر شناخته و بهتر ازش استفاده کنیم.فلسفه ذهن انسان رو به چالش میکشه تا در مورد همه ى باور ها یا واقعیات زندگیش تجدید نظر بکنه