پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#16735
ناشناس
غیرفعال

با سلام این که بینش تغییر می کند درست است اما در بین مردم عادی چنین بینشی وجود نداردو به نظرم افراد با بینش بالا تنها تر هستند .