پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#16733
خواننده توری
میهمان

با سلام و عرض ادب.
فلسفه شیرینی زندگی است و شیرینی زیاده و خشکی عقاید عرفانی و دینی ما را می شکند و زندگی را به کام.
فلسفه گفتگوی میان مردم را شکل میدهد. فلسفه نباشد حرفی هم برای زدن نیست.