پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#16723
ismail
میهمان

میخواهم به آقای امیری پاسخ بدم:

جساراتا شما فکر نمی کنید که بعد از خوندن فلسفه تازه متوجه شدی که چه آدم پیچیده ای هستی؟

به قول معروف خود شکن آیینه شکستن خطاست

با تشکر