پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#16720
علی امیری
میهمان

علیرغم توضیحات دکتر دینانی به نظر بنده به هیچ دردی نمی خوره چون ذهن آدم را خیلی شلوغ و درگیر میکنه

وقتی فلسفه میخوندم آدم خیلی پیچیده ای شده بودم