پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16247
مینا
میهمان

سلام
به نظرم عنوان _جهل مرکب_برای این تصویر مناسبه.
وتوضیحشم اینکه،همان طور که تنه ی پوسیده ی درخت نیاز به نور خورشید را حس نمی کند،واز درجات شعور برای درک نور ساقط است،مغزهای فرسوده و عقل های در حال اضمحلال نیز اندیشه های نورانی را درک نمی کند و حس نیازی به آن ندارد.
با تشکر