پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر قواعد فلسفه ملاک احتیاج به علت چیست؟ پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

#21392
مهدی حاجیان
میهمان

زندگی در این دنیا علتی دارد از نظر من اگه علت وجود دنیا رو بفهمی اخرت میرسد.به قول موریس متلینگ این نقص است چون اگه علت وجود داشته باشد (چون علت از نیاز میاد)یعنی خدا نیازمنده.من حرفشو قبول ندارم.تنها دلیلی که میتونم بگم چرا به این دنیا اومدیم اینه