پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#21391
مهدی حاجیان
میهمان

اولا که بخوایم از دید فلسفه نگاه کنیم این عکس در حد صحبت نیست.این عکس نماد روشنفکری یا فیلسوف است که در ایران زندگی میکند.من هم مثل این…