پاسخ به: نحوه برگزاری کلاسها چگونه است؟

#20331
فیلسوف‌یار
مدیرکل

بله کارگاه های مقدماتی فلسفه، سه ساعت و نیم زمان می بره و به مهمترین مسائل اشاره میشه.. بعد از کلاس مقدماتی از شما با توجه به سطح تون دعوت می کنیم که به کلاسهای ده جلسه ای تشریف بیارید