پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#20286
shpegah
میهمان

ممنون ازنظرات تک تک دوستان

تک تک نظرات رو با دقت میخونم ولی بسیار جای بحث دارد