پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#20259
علی احمدی
میهمان

به یک ربات هر چه قدر که داده بدهیم شما فرض کنید که بی نهایت. باز یک تفاوت عمده با مغز آدمی زاد خواهد داشت. که در هیچ یک از نظر هایی که خواندم دیده نشد.
مغز انسان زنده است و با شرایط زیست محیطی پیرامون خود در حال تکامل نا خواسته و غیر ارادی. اما شما ابر کامپیوتر یا رباتی که می سازید پایش را فراتر داده های مغزی سازنده اثر نخواهد گذاشت. مثالی از گوگل زده شد، اگر سیستم نرم افزاری گوگل می توانست همراه با مغز سازنده خود تکامل پیدا کند احتیاجی به به روز کردن نداشت و خود خود را به روز می کرد. برتری کامپیوتر نسبت به مغز انسان این است که فراموش کار نیست و داده های خود را بدون فراموش کاری آنالیز می کند. به همین دلیل است که یک ماشین حساب سریعتر از مغز عموم مردم توانایی محاسبه مسئله های طول و دراز را داراست. اما این نشان از ناتوانی مغز در این مورد هم نیست. چیزی که به درست یکی از دوستان گفته بود که مغز احتیاج به پرورش دارد. پرورش یعنی استمرار در یک مورد خواص. کاری که همه بزرگ مردان و زنان تاریخ کردن و آن چیزی جز استمرار نبود. و این استمرار باعث تکامل مغزشان شد و این مغزشان را از عموم مردم پیشی انداخت.
اما از نگاه و تفسیر من از مباحث فلسفی. چه فلسفه مادی و چه فلسفه الهی. چه از نگاه هر انسانی و هر عقیده ای. نمی شود و نباید نگاه هیچ کس را اشتباه شمرد. نظر و نگاه من به حیاط پیرامون خود یک چیز است و نگاه و نظر دیگران متفاوت که هر یک از این نظریات برای خود آن شخص مقدس است و هیچ کس نمی تواند نظر وی را عوض کند مگر خود با مطالعات به نتیجه و نظر دیگری برسد.
ما ایرانی ها در ابتدای راه فلسفه هستیم و درک درستی از مباحث فلسفی نداریم که اگر داشتیم هنوز بر سر دین و عقیده یکدیگر نظر نمی دادیم و نظر خود رو به دیگری دیکته نمی کردیم. چیزی که کشور های پیشرفته فرهنگی از آن عبور کردند و به این نتیجه رسیدند که هر کس با هر عقیده و تفکری زیر مجموعه قانون آن کشور است که آن قانون مادی و دنیویست و برای زندگی در آرامش انسان ، در آن محیط طراحی شده است و همه با هر تفکر ، عقیده و نظر زیر چتر آن قانون وظیفه دارند به پیشرفت آن کشور کمک کنند. این چیزیست که ما و کشورمان به آن نیاز داریم.
هر بزرگ انسانی که در زمان خود بحث های فلسفی کرده یا نظریه داده یا عقیده ایی جدید را ابداع کرده هدفش این بوده که آرامش را به انسان هدیه کند ولی چون برداشت های متفاوتی از این سخنان می شود و هر کس می خواهد نطر خود را به اثبات برساند تا به امروز بعد از گذشت سالیان دراز نتیجه درستی گرفته نشده چرا که هر نتیجه گیری انسان نادرست است.
اگر خیال می کنید که دنیا در دست انسان است بهتر است که به تاریخ بشر بیشتر نگاه کنید. جالب اینجاست که همه عقیده ها چه کسانی که مذهبی هستند و چه کسانی که مادی هستند ادعا دارند که تفکر آنها عین واقعیت است به تعبیر دیگر خیال می کنند که همه چیز را می دانند. هنوز جنگ میان مسیحیان و مسلمانان و یهودیان و … وجود دارد.
خواهش من از همه این است به عقاید فکری دیگران کاری نداشته باشید. عقیده ها نشانه برتری هیچ کس نیست.
تو که مسلمانی به غیر مسلمان توهین نکن به تو ربطی ندارد که دیگری مسلمان است یا خیر.
تو که مسیحی یا یهودی هستی به مسلمان توهین نکن مسلمانی دلیل بر تروریست بودن نیست.
تو که خدا را قبول نداری به خدای ادیان توهین نکن به تو ربطی ندارد که دیگران چرا خدا را می پرستند.
و….
در این دنیا بین ما انسان ها یک چیز مشترک است و آن این است که همه انسانیم. به دنبال تکنولوژِی ، پیشرفت و آرامش انسان های بعد از خود باشیم فارغ از هر نگاه عقیدتی… موفق و پیروز باشید