پاسخ به: شناخت نفس و ویژگیهای آن

#19789
ناشناس
غیرفعال

خیلی سپاسگزارم از mehr

بسیار مطلب جالب و دقیقی بود