پاسخ به: تقدیم به دکتر دینانی

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر تقدیم به دکتر دینانی پاسخ به: تقدیم به دکتر دینانی

#19682
حسین نقش
میهمان

سلام و ممنونم از برنامه خوب معرفت با حضور دکتر ابراهیمی دینانی عزیز
سوال دارم که همیشه با من بوده و نتوانستم آن را درک کنم خواهش میکنم پاسخی مفصل و ساده بیان کنید
منظور از خودشناسی چیست؟
چگونه میتوان خودشناسی کرد؟