پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19541
محمد 70
میهمان

شما تصور فرمایید پهبادها را . یک نوع وجود دارد که خودش میرود در مختصاتی که برایش مشخص نموده اند ماموریتش را انجام میدهد و برمیگردد . مثلا بمبی را در آنجا می اندازد .
ولی یه نوع دوم هم داریم که باید هدایت شونده باشد . مثلاً به یه پهباد جاسوسی ماموریت داده میشود که شخصیتی بنام زید را رصد کند و او را تعقیب نماید. به یه جا که شرائط از جمله شرائط سیاسی مورد نظر مناسب شد ، در آنجا بمبی را بریزد .
اینگونه پهباد لازم است بایک یا چند اطاق کنترل ، در تماس باشد و اطلاعات رد و بدل شود .
پهباد با زید حرکت مینماید و تصاویر زید و اطلاعات اطراف زید را برای فرمانده و مشاورین نشسته در اطاقهای کنترل مخابره میکند ، هر وقت وضعیت سیاسی ، مناسب دیده شد و اکثریت تیم به نتیجه واحد رسیدند ، فرمانده ، فرمان انداختن بمب را به پهباد میدهند . شاید آنروز ، شرائط مناسب برای انداختن بمب فراهم نشود و به روزهای دیگر موکول شود .