پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19521
مهندس محمد مقدسی
میهمان

دوست عزیز shpegah
پاسخ فوق از سوی جناب دکتر …….. مدرس دانشگاه در رشته های سخت افزار و نرم افزار می باشد .
بنظر میرسد این بحث به همین جا کفایت می نماید .
با تشکر از بحث های مفید مطرح شده .