پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19493
shpegah
میهمان

درپاسخ به سوال شما باید بگویم

متاسفانه بله

میتوان کامپیوتری ساخت که خود کامپیوتر دردرونش یک برنامه نویس بسیاد بسیار قدرتمندتر از تمام برنامه نویسان جهان در خود داشته باشد

وکاملا بی نیاز از طراحش شود

ولی ساخت چنین کامپیوتری تهدید بزرگی برای جهانیان است

چنین کامپیوتری تا به حال ساخته نشده نه به این دلیل که نمیشود ساخت بلکه به این دلیل که مضراست خطرش به قدر آشکار و ملموس است که هیچ عاقلی چنین نخواهد کرد