پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19491
محمد 70
میهمان

ادامه مبحث متافیزیک و کامپیوتر – ۲

و : انواع اشیاء
در یک تقسیم بندی کلی ، مخلوقات و مصنوعات موجود در جهان هستی از لحاظ توانائی عملکرد به سه گروه تقسیم میشوند .
گروه اول :
آنهائیکه بجزآنچه درمرحله ساخت در آنها نهاده شده است ، کار یا وظیفه دیگری ازآنها برنمی آید و حتی سازنده آنها نیز پس از ساخت آنها نمی تواند کار یا وظیفه دیگری را در آنها تدارک ببیند . مگر اینکه مدل دیگری را طراحی ، تولید و در دسترس قراردهد .
یک ماشین حساب ساده را که بجزانجام چهارعمل اصلی ریاضی ، کارآئی دیگری از طرف سازنده در آن لحاظ نشده است را در نظر میگیریم . چنانچه درحین اشتغال به کاری محاسباتی ، به سینوس یا لگاریتم یک عدد نیاز بیابیم این مدل ماشین حساب نمی تواند نیاز ما را رفع نماید .
گروه دوم :
آنهائی که امکان انجام کار یا وظیفه جدید اما ” دقیقا” معین شده ” ، در ذات آنها پیش بینی شده است .
مثلا” نوعی از سگ ها را میتوان آموزش داده و صرفا” درحد آنچه آموزش داده شده اند ، از آنها در کشفیات استفاده نمود .
ویا درنظر بگیریم ماشین حساب هایی را که قابلیت پذیرش برنامه ها را دارند . در این مدل ماشین حسابها ،
کاربران میتوانند فرمول هائی معین را به ماشین تزریق نموده و درپروژه های خود مورد استفاده قرار دهند . درحالیکه با ماشین حساب نوع اول ، نمی توانستند کارائی جدیدی را به آن وارد نمایند .
کامپیوترها از دستگاه های گروه دوم می باشند و در مبحث بعدی ، اساسا” به آنها می پردازیم .
گروه سوم :
آنهائی که علاوه بر انجام کار یا وظیفه معین شده ، کارهای معین نشده و مهمتر ، شناخته نشده نیز از آنها صادر میشود .
مثلا” تا قبل از سال ۱۸۸۲ میلادی ، کسی نمی دانست میکرب سل چیست . فرهنگ عامه ، سل را با خون آشامها مرتبط می دانسته است . هنگامی که یکی از اعضای خانواده بخاطر ابتلا به بیماری سل فوت می‌کرد ، دیگر اعضای آلوده نیز سلامت خود را به آرامی از دست داده و هلاک می شدند . مردم بر این باوربودند که اولین نفری از خانواده که با سل از دنیا میرود ، زندگی را از دیگر اعضاء خانواده خود ربوده و آنها را نزد خود خواهد برد .
اما رابرت کخ آلمانی ، با کشف میکرب سل در سال ۱۸۸۲ میلادی ، ضمن پایان دادن به افسانه رایج بین مردم ، زمینه تدریجی برای درمان این بیماری کشنده را فراهم نمود . خدمتی غیر قابل توصیف اگر بدانیم که فقط در سال ۲۰۱۰ میلادی حدود ۵/۱میلیون مرگ و میر ناشی از سل شناسایی شده بود و گزارش نشده ها بماند بجای خود .
درخصوص اینگونه کارآئی ها توضیح اینکه این پدیده ، تا این لحظه از تاریخ ، فقط از برخی از انسان ها بروز می نماید و مهمتر اینکه انسان هائیکه به ارائه چنین کارهائی نائل می شوند ، بعضا” نشانه قبلی یا معیارخاصی نیز ندارند .
می گویند اینشتین ، در زمان تحصیل ، دانش آموزی کودن بوده است . ولی می بینیم درسالهای میانسالی ، کارهائی نمود کارستان . آن دانش آموز کودن ، دردفتر نوابغ بشری ، شد رتبه اول !
ولی اینکه با پیشرفت های علمی ، آیا روزی خواهد رسید که دستگاهی اختراع شود که آن دستگاه نیز راسا” و بدون اخذ هرگونه جرقه فکری یا راهنمائی از انسانها ، به کشف چیزهائی ناشناخته دست بزند ، موضوعی است که در ادامه این مقاله به آن خواهیم پرداخت .
ه : متافیزیک در اشیاء
متافیزیک نسبت به یک چیز را اینگونه تعریف می کنیم . متافیزیک عبارت است از : یک عامل خارجی ، بنحویکه چنانچه آن عامل خارجی در آن چیز ورود ننمابد ، آن چیز هیچگاه قادر به عرضه خدماتی مازاد بر داشته ها یا نهاده های اولیه خود نمی باشد.
مثلا” یک دستگاه ضبط و پخش که مجهز به سیستم ذخیره سازی و پخش فیلم باشد را در نظرمیگیریم . دراین نوع دستگاه ، وضعیت اولیه دستگاه ، صرفا” پخش فیلم هائی است که در آن ذخیره شده اند و لاغیر .
این مدل دستگاه ها ، چنانچه سالهای سال مورد استفاده قراربگیرند وبیننده ها ، ازشدت مشاهده برنامه های تکراری
، به آنها لگد هم بزنند هیچگاه بخودی خود نمی توانند فیلم جدیدی را پخش نمایند .
برای ذخیره نمودن فیلم های جدید ، الزاما” باید پای یک عامل خارجی به میان کشیده شود . ورود این عامل خارجی به این صحنه ، میشود متافیزیک برای آن دستگاه . زیرا دستگاه بدون ورود این عامل خارجی ، قادر به انجام تغییرات فوق نمی بود .
و : نتیجه گیری :
و – ۱ : پیشرفته ترین محصول ساخته شده توسط بشر، کامپیوترها میباشند . فلذا از بین مصنوعات بشر ، کامپیوتر را انتخاب نموده و به بررسی متافیزیک درآن می پردازیم .
جهت روشن شدن صورت مسئله ، به تجزیه و تحلیل یکی از ابتدائی ترین کارهای کامپیوترها می پردازیم :
یکی از نرم افزارهاییکه در عموم کامپیوترها نصب شده است ، نرم افزاری است برای استفاده در تایپ کردن نامه ها ، گزارشات و انواع متون مختلف . این نرم افزار که مورد استفاده بسیار وسیع کاربران قرار میگیرد به ****OFFICEWORD معروف می باشد .
درعنوان فوق ، بجای چهار ستاره ، چهار رقم مربوط به سال تولید نرم افزار درج میشود . مثلا” چنانچه این نرم افزار در سال ۲۰۰۱ تولید و به بازار معرفی شده بود به عنوان ۲۰۰۱OFFICEWORD شناخته میشد .
حدود ۳۰ سال قبل که از ماشین های تایپ کامپیوتری خبری نبوده است ، ماشین نویسان چنانچه یک سطر از پیش نویس نامه ای را جا می گذاشتند ، میبایست کار قبلی را رها نموده و مجددا” از ابتدا ، تایپ نامه را آغاز می نمودند و انواع دیگر سختی ها و مشقات دیگر .
و یا برای تایپ کردن نامه ها یا گزارشاتی که دارای جدول یا تصویر بودند مشکلات بسیار زیادی وجود داشت .
با ابداع کامپیوتر و تایپ کامپپیوتری ، به جرات می توان گفت یکی از دعا گویان اصلی ابداع کنندگان کامپیوتر ، ماشین نویس های قدیم بوده اند .
و اما پس از اینکه تایپ کردن نامه ها با کامپیوتر امری رایج گردید و مشکلات گذشته به بوته فراموشی سپرده شد ، بتدریج ایجاد تسهیلات ، مورد تقاضای کاربران قرار گرفت . مثلا” ماشین نویس یک اداره ، در هر نامه یا گزارش تایپی ، با کلمات ثابت و تکراری زیادی مواجه میشد . بعنوان نمونه : درادارات تابعه سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، عنوان نسبتا” طولانی ” سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ” بصورت مکرر میبایست تایپ می گردید .
تقاضاهای زیادی به شرکت مایکروسافت ارائه میگردید مبنی بر اینکه : آیا راهی برای جلوگیری از اینگونه تکرارها وجود دارد ؟
کارشناسان نرم افزاری شرکت مایکروسافت ، با دریافت اینگونه تقاضاها ، نرم افزار موجود را بازنگری نموده و نهایتا” در سال ۲۰۰۳ ویرایش جدیدی تحت عنوان :OFFICEWORD 2003 به بازار عرضه نمودند .
نرم افزارجدید ، ماشین نویسان را قادر می سازد کلمات تایپ شده تکراری را بدون تایپ نمودن مجدد آنها ، در چندین جای مورد نظر خود قراربدهند .
راجع به بازنگری و ویرایش نرم افزارOFFICEWORD ، بخشی از نظرات یکی از کاربران را که از یکی از سایت ها استخراج شده است بشرخ زیر باطلاع میرساند :
امکانات اضافه شده به ۲۰۰۷ OFFICEWORD نسبت به ۲۰۰۳ OFFICEWORD
……امکان دیگر خصوصیتی است که در هنگام انتخاب قسمتی از متن ، متوجه حضور آن خواهید شد .
در این قسمت ، یک نکته جالب و کاربردی اضافه شده است و آن این است که درصورت تمایل برای عوض کردن فونت در قسمتی از یک متن ، آن بخش بشکل فونت مورد علاقه شما در می آید ولی در صورت انصراف از تعویض فونت ، همه چیز بحال اول بر میگردد .
قسمت دیگری که بطور کامل دستخوش تغییرات وسیع شده است قسمت مربوط به بخش Help نرم افزار است که یافتن موضوع مورد نظر را بسیار ساده نموده است.
و – ۲ : ضمن پوزش از خواننده این مقاله بابت اطاله مطلب ، بنظر میرسد اکنون به زمان مناسب برای پرداختن به اصل موضوع مقاله رسیده ایم .
به راستی رابرت کخ ، چگونه چیزی را که برای خود و برای تمامی اندیشمندان طول تاریخ ناشناخته بود کشف نمود ؟
آیا قوی ترین کامپیوترهای دنیا که در صنایع بسیار پیچیده مانند صنایع هوا – فضا مورد استفاده قرار می گیرند ، قادرند بدون دخالت انسان ، نرم افزار ۲۰۰۷OFFICEWORD را بجای ۲۰۰۳OFFICEWORD به کاربران عرضه نمایند ؟
کاش در سطح جهان ، یک نفرکارشناس در رشته علوم کامپیوتر اعم از سخت افزار یا نرم افزار یافت شود که اعلام نماید : بلی ، کامپیوترهای مثلا” ناسا قادر به آن می باشند .
چنانچه پاسخ سوال ما منفی میباشد ، سوال بعدی این می باشد : چرا آن کامپیوترهای بسیار بسیار قوی ، راسا” قادر به انجام یک بازنگری بسیار بسیار ساده نمی باشند ؟
پاسخ سوال ما این خواهد بود که کامپیوترها صرفا” یک وسیله پردازشگر بسیار پرسرعت میباشند و لاغیر .
در اینجا یادآوری نکته جانبی مهمی ضروری بنظر میرسد و آن اینکه شایسته نیست که مخالفین وجود متافیزیک ، از بابت بیان صریح فوق ، سوء استفاده نموده و علت پرداختن به موضوع متافیزیک را ناشی از بی اطلاعی ما از صنعت کامپیوتر تبلیغ نمایند . ما بیش از آنان به صنعت کامپیوتر و پیشرفت های آن اطلاع و توجه داریم .
ولی موضوع بحث ما صنعت کامپیوتر نمی باشد که به اهمیت و نقش آن بپردازیم . محاسباتی را که کامپیوتر آنرا ظرف ده ثانیه به اتمام میرساند ، انجام آن توسط یک نفر خبره و تیزهوش ، حدود ده ماه به درازا میکشد !
امروزه اداره جامعه بشری بدون استفاده از کامپیوترغیرممکن شده است . تصور نمائیم سیستم بانکی دنیا را هنگامیکه برای یک هفته ، کامپیوترها از کار بیفتند .
ما قصد کاستن از اهمیت و ارزش کار و زحمات متخصصین صنایع مختلف ازجمله صنعت کامپیوتر را نداریم.
مثلاً در یک نشست اضطراری جهانی ، که سران کشورهای جهان ظرف ده ساعت در یک نقطه گرد می آیند ، صنعت هواپیما سازی نقش بسیار مهمی دارد . اگر تکنولوژی پیشرفته هواپیما سازی نبود ، قطعاً برگزاری فوری چنین گردهمائی مقدور نمی گردید و شاید بخاطر عدم تشکیل این گردهمائی فوری ، جنگ مرگبار سنگینی در یک نقطه از جهان رخ میداد . اما در خبرهای آن روز ، رسانه های جهان ، تمامی گزارشات و توجهات خود را به سوی موضوع اجلاس و اسامی سیاستمداران حاضر در آن نشست متمرکز نموده و از سهم هواپیماهای پیشرفته ای که ظرف چند ساعت ، تمامی سران جهان را در یک نقطه گرد آورده اند ذکری به میان نخواهند آورد. اما نقش بسیار مهم تکنولوژی هواپیما در جای خود مورد توجه و تقدیر جامعه بشری قرار میگیرد.
بر میگردیم به متافیزیک که موضوع این مقاله می باشد :
اکنون در برخی از کشورها هنگام باز جویی از متهمان ، از دستگاه های دروغ سنج استفاده می کنند .
ادامه دارد …