پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19490
محمد 70
میهمان

دوست عزیز shpegah
ظاهراً دامنه اختلاف نظرمان دارد وسیعتر میشود . البته من به شخصه اختلاف نظر را احترام میگذارم .
اما در مناظرات اختلاف نظر چون لحن صحبت خشن بنظر میرسد نباید تصور شود که مخالف اصل اختلاف هستیم .
استحضار دارید که جریان آب یا برق براثر وجود اختلاف پتانسیل بوجود می آید .
بنابراین در نتیجه اختلاف در نظریه است که جریان تعالی در انسان بوجود می آید .
بپذیریم که همین اختلاف و مناظره یک هفته ای برای هر دو نفرمان مفید بوده است و از آن بهره برده ایم .
پس بپذیریم هرچند ظاهر مناظره و مباحثه کمی خشن بنظر می آید ولی رحمت است .
میگویند طلبه ها در مباحثات ، گاه کارشان به مشاجره می کشد ولی در پایان مباحثه ، می نشینند و چای دوستانه میخورند .

و اما من فکر می کنم با این سوال و جواب می توانیم به بحث طولانی شده خاتمه دهیم .
سوال : میدانیم برای ایجاد یک سیستم هوشمند ، دو عامل مجزا باید همکاری نمایند . یکی گروه کارشناسان ذیربط در موضوع کاری سیستم هوشمند و دیگری گروه برنامه نویسان متبحر .
گروه برنامه نویسان ، خوراک کاری خود را از کارشناسان ذیربط گرفته و با زبان برنامه به نرم افزار تبدیل و در کامپیوتر یا سیستم هوشمند دیگر نصب می نماند .
هم اکنون که داریم چت می کنیم ، قوی ترین سیستمهای هوشمند در دنیا وجود دارند . مثلاً ابرکامپیوترهای سازمان ناسا را .
اینک باییم یک تغییر در نظام فعلی بوجود بیاوریم .
بیائیم برنامه نویسان را بقول سعدی از بسیط زمین بر داریم تا در دنیا دیگر حتی یک برنامه نویس وجود نداشته باشد ،
میماند دانشمندان ، و کامپیوترها.
در این وضعیت بدون برنامه نویس سیستم های هوشمند ، دانشمندان به راه سابق خود ادامه میدهند . چیزهائی را کشف می نمایند که آن چیزهائی که کشف یا ساخته خواهد شد اکنون چیستی و چگونگی آنها به ذهن کسی خطور نمی نماید .
اما با قحطی مطلق برنامه نویسان ،بفرمائید آیا کامپیوترهای موجود ، از لحاظ افزایش توان تحلیل گری ، پیشرفتی خواهند داشت ؟
پاسخ کارشناسی این سوال راهگشا خواهد بود .