پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19464
محمد 70
میهمان

به ضرورت موضوع این بحث ، بخش اول مقاله را تقدیم می نمایم . درصورتی که کسل کننده نباشد ، تلخیص مابقی را درج می نمایم .

بسمه تعالی
۱۵/ ۱/ ۱۳۹۴
عـنـوان مـقـالـه : متافیزیک و کامپیوتر
( تهیه شده توسط : مهندس محمد مقدسی)
———————————————————
الف : مقدمه — ادیان الهی ، موجودات عالم هستی و از جمله انسان را مخلوق یک آفریننده معرفی مینمایند و بیان می دارند که آفریننده ، برای آنچه آفریده است اهدافی دارد .
از نظر ادیان الهی ، از بین کلیه موجودات ، انسان تنها مخلوقی میباشد که قوه تعقل در او نهاده شده است .
مثلا” درچگونگی ساخت لانه ، میان پرنده های فعلی با پرنده های هزار سال قبل تفاوتی دیده نمیشود . اما در زیستگاه انسان ها اعم از منزل ، کوچه ، خیابان و شهر ، تغییرات مشاهده میگردد و تغییرات استمرار دارد.
حیوانات بخاطرنداشتن قوه تعقل ، معمولا” دربرابر تنگناهای طبیعت از قبیل قحطی و خشکسالی ، منقرض میشوند ولی انسانها در برابر تنگناهای طبیعت ، به مبارزه برخاسته و خود را غالبا” حفظ مینمایند . مثلاً حیوانات در مواجهه با خشکسالی ، صرفا” به جستجوی آب در سطح زمین می پردازند و چنانچه به یافتن آب موفق نشوند هلاک میشوند . اما انسان در مواجهه با بی آبی ، به حفر چاه اقدام مینماید ، آب شور را شیرین می سازد وحتی ابر آسمان را بوسیله باردار نمودن به باریدن وامیدارد .
انسان با استفاده از این نهاده ، میتواند به فلسفه هستی و چگونگی خلق کائنات بیندیشد و همچنین توان ارتقاء یافتن از وضعیت موجود به وضعیت برتر را نیز دارا میباشد . اما هرچند می تواند بیندشد و از برخی توانمندی های جهان هستی دست یابد ولی نه به همه .
خداوند در قرآن مجید فرموده اند : “ولا یحیطون بشی من علمه الا بما شاء”
ب : کشفیات علمی و تلاش مخالفین ادیان الهی
با اوج گرفتن پیشرفت های روزافزون علمی وکشفیات و اختراعات شگفت انگیز ، عده ای ازدانشمندان و متخصصین علوم جدید ، به مبارزه با ادیان الهی برخاسته اند .
آنان عقیده دارند مرکز تصمیم سازی هر انسان درمغز او قرار دارد و تصمیمات افراد ، ناشی از داده های حسی و پردازش سلول های عصبی و مغزی می باشد و هیچ نیروی غیرمادی در تصمیم سازی انسان مداخله ندارد . درخصوص منشاء کشفیات علمی و اختراعات بشری ، اعتقاد دارند برخی انسانها دارای ساختار مغزی و عصبی بسیار قوی بوده و کشفیات یا اختراعات ، صرفا” حاصل فعالیت سلولهای مغزی وعصبی اینگونه افراد استثنائی میباشد .
در یکی ازمناظرات تلویزیونی که بین یکی از متخصصین در رشته فلسفه اسلامی و یک پزشک متخصص در رشته مغز واعصاب برگزار بود ، متخصص مغز و اعصاب ، اظهار می نمود که تمامی کشفیات علمی و اختراعات بشری ، صرفا”حاصل پردازش سلول های مغزی و اعصاب یوده و هیچ نیروی خارجی در تصمیم سازی انسان مداخله ندارد .
ایشان درتلاش برای اثبات نظریه خود از برهان خلف ، سوء استفاده نموده و میگفتند : دانش پزشکی ، محل دقیق بخش تصمیم سازی در مغز را شناسائی نموده و اکنون ما با یک قرص ریزمیتوانیم آن مرکز را موقتا” مختل نماییم ، بنحویکه شخص مورد نظر قادر به اتخاذ هیچگونه تصمیم نباشد . بنابراین متافیزیکی که با یک قرص ریز ازصحنه فعالیت بیرون برود ، معقول این است که وجود ش را منتفی بدانیم .
من از ناتوانی آن فلسفه دان که توسط آن پزشک به گوشه رینگ کشانده شده بود حسرت خوردم .
ج : نمونه ای از کشفیات علمی در تایید ادیان الهی
اعتقاد اسلامی این میباشد که در آخرالزمان ، فرزندی از نسل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ظهور خود را از کنار خانه کعبه به جهانیان اعلام می نمایند بنحویکه تمام مردم جهان ، صدای ایشان را می شنوند.
پانصد سال قبل ، مخالفین این اعتقاد ،در رد این نظریه استدلال مینمودند : صدای اشخاص را نمی توان از یک فرسنگی شنید تا چه رسد از این سر زمین به آن سر زمین .
در آن سالها برای یک عالم یا فیلسوف مسلمان ، مبارزه با استدلال فوق ، بسیار مشکل بود و در مناظرات علمی ، معمولا” به گوشه رینگ کشانده می شدند . اما امروزه با ابداع سیستم پخش زنده از مراسم و سخنرانی ها ، پذیرش نظریه شنیدن صدا یا دیدن تصویر از نقاط بسیار دور ، موضوعی بدیهی گردیده است و کسی از این زاویه با موضوع ظهور ، مجادله نمی نماید.
به همان طریق که ابداع تکنولوژی انتقال صدا و تصویر، استدلال مخالفین شنیدن صدا از راه دور را خنثی نموده است ، امروزه تکنولوژی کامپیوتر نیز ، استدلال امثال آن پزشک متخصص در رشته مغز واعصاب را ابطال می نماید .
د : کامپیوتر
کامپیوتر در یک تعریف کلی عبارت است از دستگاهی پردازشگر ( PROCESSING UNIT ( که داده های
تزریقی بشر را با سرعت بسیار زیاد و البته براساس راهکارها یا فرمول هائیکه بشر به آن تزریق می نماید ، پردازش نموده و نتیجه را ایضا” مطابق الگوئی که بشر برای آن معین می نماید ( بصورت نمودار ، جدول ، متن و یا بصورت صوت ) در اختیار قرارمیدهد .
اینکه نتیجه پردازشگری و محاسبات ، در قالب نمودارعرضه شود یا در قالب جدول یا متن و یا بصورت صوت بیان شود ، بستگی دارد که برنامه نویس ، برنامه نرم افزاری خود را چگونه طراحی نموده باشد . اما در نهایت میشود همان اراده بشر و نه اراده یا ابتکار کامپیوتر .
مثلا” اخیرا” در خودروهای سواری رایج شده است که چنانچه کمربند ایمنی بسته نشده باشد ، صدائی میگوید : لطفا” کمربند ایمنی را ببندید . حتی نوع صدا را که آیا با صدای مرد باشد یا زن ، با لطفا” باشد یا بدون لطفا” ، آنرا هم برنامه نویس معین مینماید و نه کامپیوتر خودرو .
نظر باینکه مطلب مورد بحث ما موضوع متافیزیک میباشد ، لذا از ورود بیشتر به تشریح تکنولوژی کامپیوترها عبورنموده و به موضوع متافیزیک می پردازیم .
ادامه در صورت اجازه مدیریت سایت .