پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19428
shpegah
میهمان

اگرمغزخودراپروش دهیم به یک ابرانسان تبدیل میشویم

ولی بنده به توبه خود زندگی انسانی را لذت بخش تر و واقعی تر ومتعادلتر از زندگی ابر انسانی میدانم
آن راه شاید بازگشتی نداشته باشد
پس بهتراست درآن راه قدم نگذاریم۶