پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19411
shpegah
میهمان

لطفا یک پیام خصوصی به کاربرshpegah درسایت برنامه نویس بدهید تا باهم درارتباط باشیم