پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19407
shpegah
میهمان

مغز انسان از هر ابرکامپیوتری قدر تر است و قابلیتهایش از هر کامپیوتری فراترست حتی در سرعت محاسبات
منتها همانطور که گفتم نیاز به پرورش دارد
خالق مغز ما مغز ما را روی مودحداقلی یا low اون قرار داده تا ما به خودمون آسیب نرسانیم تا زمان موعود زمانیکه قابلیتهای لازمش را پیدا کرده باشیم چون بسیار بسیار پر خطر است
فرض کنید انسان میتوانست مانند یک اتومبیل سرعت داشته باشد ولی رانندگی نمیدانست چه اتفاقی میفتاد؟؟؟؟
این به این معنا نیست که انسان توانایی یک اتومبیل دست ساز بشر را هم نداشته خیر
این بدان سبب است که هنوز گواهی نامه ندارد وبرایش خطر ساز است

شخص بنده کمی فضولی کردم وپایم رافراتراز مودی که خالق برایم درنظرگرفته گذاشتم دچار اختلال مختصری در مغزم شدم که به حمدالله بادارو رفع شد ولی حداقل به من ثابت کرد که اینکار شدنیست
منتهابرای اینکه به خودم صدمه نزنم تصمیم گرفتم بطور مجازی درکامپیوتر آن را عملی نمایم

شاید مطلبم پیچیده باشد ولی هیچ پیچیدگیی نشانه غیرممکن بودن آن نیست