پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19406
shpegah
میهمان

دوست عزیز شما منظور بنده را درست متوجه نشدید
شما فرمودید با مثال ساده بگم منم گفتم مثل سرچ در گوگل که قبل از مطرح کردن سوال سوال شما را حدس میزند
مثل همان ضرب المثل خودمان که میگویند تو بگو ف من تا فرحزاد رفتم وآمده ام
به سرچ گوگل هم اگر حرف اولش را بدهیم کلی سرچ برایتان آماده میکند
حرف دوم رابزنید به سوال شما نزدیکتر میشود
حرف سوم هم همینطور تا الی آخر
بنده گفتم حدس میزند نه اینکه به طور قطعی بگوید

در مورد سلف کریتور بودن یک برنامه بعید است برنامه نویسی ازآن بی اطلاع باشد

هرابجکتی کریتور دارد و اگرپارامتر رندمی بگیرد ویا نه براساس محاسبات بدست آمده از آن پارامتر استفاده کند میتواند خلقی جدید داشته باشد

برنامه نویسی که از آن سوال پرسیدید حتما متوجه سوال شما نشده است

این دقیقا همان کاریست که مغز ما بعنوان یک ابر کامپیوتر دارد انجام میدهد
یادتان باشد که این ابرکامپیوتر یعنی مغز انسان خود از یک تک سلول زن و مرد نشات گرفته که
این تک سلول شامل کروموزمهایی است که برنامه نویسی شده تا با بیان ژنوم دومینویی را به حرکت وادارد که منجر به خلق یک انسان کامل میشود به خلق یک انسان کامل

کمی راجع مغز انسان مطالعه کنید شاهکاریست ولی قابل درک