پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19395
shpegah
میهمان

واما پاسخ سوال دوم شما
مفهوم استنتاج منطقی از آموخته ها
بعنوان یک مثال خیلی ساده عرض میکنم تابحال با اکسل کار کرده اید؟؟؟
اگر دقت کنید وقتی در یک سلول از یک ردیف بگذارید عدد یک در پایین آن دو خودش تشخیص میدهد در خانه سوم باید سه بگذارد
ویا مثلا
اگر بگذارید ۲ و ۴ و ۶ خودش عدد بعدی را ۸ فرض میکند

به این استنتاج منطقی از آموخته ها میگویم