پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19393
shpegah
میهمان

مهندس محمد مقدسی عزیز
قطعا میدانید که کل دانش برنامه نویسی و یا به طور اخص تجربه الگوریتم نویسی قابل توصیح در یک پست نیست واصلا در ارتباط با این تالار گفتگو نیست ولی بطور خلاصه میتوانم بگویم آنچه برداشت شما از برنامه نویسی است از مقدماتی ترین مباحث آن است که یک یا چند ورودی بگیرید پروسس کنید یک یا چند خروجی تحویل دهید

همانطور که میدانید برنامه نویسی در تمامی علوم وارد شده و از جزئی ترین تا کلی ترین مسائل روزمره انسان را در برگرفته است

اکنون دیگر کمتر برنامه حرفه ایی معطل اطلاعات ورودی میماند بلکه دائما در حال رصد اطلاعات سازماندهی آنها و استفاده به موقع از آنهاست
برنامه ها آنقدر هوشمند شده اند که به محض اینکه خواسته ای داشته باشید حتی قبل از اینکه آن را مطرح کنید حدس میزند خواسته شما چیست و جوابش را برایتان آماده میکند

حتما در سرچهای گوگل متوجه شده اید

درپاسخ به سوال اولتان باید بگویم در حال حاضر هنوز مغز انسان هنوز درست تربیت ویا پرورش نیافته تا مثلا یک عدد ده رقمی در ده رقمی را ضرب کند کاریکه توانایی آن را یک ماشین حساب دارد به همین دلیل توانایی آنالیز صدها فرمول را باهم یک کامپیوتر دارد ولی انسان ندارد

وگرنه همین الان هم انسان بااستفاده از کامپیوتر توانسته ژنوم یک بیمارسرطانی را کامل آنالیز کند و متوجه بیماری ودرمان آن شود کاری را کامپیوتر برای انسان انجام داده که برنامه نویس آن از آن بیخبر بوده۱۰